DAİB Başkanı Tanrıver: “2018 yılı ihracatı 1 milyar 777 milyon dolar olarak gerçekleşti”
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 2018 yılı değerlendirme toplantısında basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.
Tarih: 8.1.2019 14:29:41/ 1059okunma / 0yorum


Birlik merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Ethem Tanrıver, birliğin kuruluş sürecinden bugüne kadar yaşanan süreç ve yapılan çalışmaları aktardı. 
Birliğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün talimatlarıyla; 4 Mart 1937 tarihinde Doğu ve Cenup Vilayetleri Mıntıkası, "Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği Türk Anonim Şirketi” adı altında kurulduğunu anlatan Tanrıver, yetki alanlarının Erzurum, Ağrı, Bingöl, Ardahan, Van, Bitlis, Siirt, Bitlis, Elazığ, Muş, Batman, Şırnak, Erzincan, Bayburt, Tunceli, Hakkari ve Kars illerini kapsadığını belirtti. 
Üye sayılarının 7 bin 464 firma olduğunu dile getiren Başkan Ethem Tanrıver, “Birliğimizin, ihracatçıları örgütlendirme ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunma; Üyelerimizin rekabetçi güçlerini artırma ve ihracatı geliştirme; bölgemiz ürünlerinin mevcut ve hedef pazarlarda tanıtımın sağlanmasına, imajının geliştirilmesine ve ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunarak sektörün gelişimine katkı sağlama; İhracatçı üye firmalarımızın her çeşit problemleriyle ilgilenip bunlara çözüm bulma ve bu firmalara rehberlik yapma yoluyla bölge genelinde maksimum ihracat seviyesine ulaşma, öncelikleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.” diye konuştu. 
DAİB olarak ihracata yönelik devlet destekleri, ticaret-alım heyetleri ve fuar katılımları, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, araştırma-raporlama ve analiz çalışmaları ile çalıştay toplantı, yerinde firma ziyaretlerinde bulunduklarını kaydeden Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 
“Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 2018 yılı ihracatı 1 milyar 777 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında 2 bin 739 firma ile 175 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir” diye konuştu. 
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği´nin toplam üye sayısının 27 bin 566 olduğunu bunlardan 7 bin 464´ünün açık olduğunu anlatan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, “2018 yılında aktif ihracat yapan firma sayısı 2 bin 739, 2018 yılında DAİB´e yeni üye olan firma sayısı 277 olmuştur. 2018 yılında DAİB´e bağlı firmalardan 43 tanesine yeşil pasaport verildi. 2018 yılında sektör bazında en çok ihracatı 235 milyon 779 bin dolar ile Makine sektörümüz gerçekleştirdi. Bu sektörü sırasıyla 214 milyon 842 bin dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 195 milyon 154 bin dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Tarım ürünlerinde ise 2018 yılında toplam 305 milyon 370 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 45 milyon 843 bin dolar, Yaş meyve ve sebzede 50 milyon 249 bin dolar, meyve sebze mamulleri 22 milyon 504 bin dolar ihracat yapılarak tarımda önde gelen ihracat kalemleri olarak kaydedildi. Tüm madencilik sektöründe ise toplam 85 milyon dolarlık ürün ihraç edildi.” diye konuştu. 
2018 yılı ihracatın aylık seyrinin 2018 yılı Ağustos ayından itibaren ihracatta ciddi artış yaşandığını ifade eden Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, açıklamasını şöyle sürdürdü; 
“En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında; genellikle Asya, Ortadoğu ve bazı Avrupa ülkelerine ihracat yapan Birlik üyelerimiz en yoğun ihracatını Irak, İran, Azerbaycan, Almanya, Libya, Gürcistan gibi ülkelere yaptı. 
2018 yılında en fazla ihracat yaptığı ülkeler; 440 milyon 920 bin dolar ile Irak ilk sırayı alırken bu ülkeyi sırasıyla, 128 milyon 500 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 97 milyon 407 bin dolar ile İran, 88 Milyon 489 bin dolar ile Almanya, 54 milyon dolar ile Libya takip etti. 
Doğu Anadolu Bölgesi illerine bakacak olursak bölge illeri ihracatının geçen yıla göre yüzde 3,6 arttırdığını görmekteyiz. 
İhracatın iller bazında dağılımında Erzurum, Batman, Erzincan, Bitlis ve Tunceli´de ihracat artışı yaşandı. 
2018 yılında Erzurum´dan 45 firma ihracat yaptı. 2018 yılında Erzurum´dan 35 ülkeye ihracat yapıldı. Erzurum´un 2018 ihracatı 2017 yılına göre yüzde 4,61 oranında artarak 21,3 milyon dolar oldu.” 
2018 yılında aktif olarak 4 adet UR-GE projesi yürütüldüğünü vurgulayan Tanrıver, “Bu projeler kapsamında 2018 yılı içinde yaklaşık 60 firmayla 4 adet ticaret heyeti yapılmıştır. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak 2018 yılında 2 ülkeye standlı katılım sağlanmıştır” dedi. 
Erzurum´da Türk Eximbank ile ihracatçılar arasında köprü oluşturacak 14. irtibat bürosu açıldığını kaydeden Tanrıver, 2018 yılında Türk Eximbank Kredilerinden bölgeden 28 firma faydalandığını dile getirdi. 
Tanrıver, açıklamasını şöyle sürdürdü; 
“Birliğimiz kanalıyla ihracata yönelik teşvikler kapsamında firmalarımız toplamda yaklaşık 50 milyon TL devlet desteğinden istifade etti. Gerek destek tutarında gerekse destek alan firma sayısında önceki yıllara nazaran yüzde 100´e yakın artış gerçekleşti. 
Birlik üyelerinden yaklaşık 750 firma ihracata yönelik devlet yardımlarından istifade etmiştir. 
Uluslararası piyasalarda Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması, ihracatçılarımızın yeni pazarlara açılmaları, mevcut pazarlardaki ihracatlarını artırmaları, e-ticareti etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları, ürünlerini çok düşük bir maliyetle uluslararası piyasalarda ve sektörün önde gelen e-ticaret sitelerinde tanıtma imkanı bularak, e-ticaretten de pay almalarına katkı sağlaması için, firmalarımızın E-Ticaret sitelerine yapacak oldukları üyelik giderlerinin yüzde 80´i Ekonomi Bakanlığınca en fazla 3 yıl boyunca desteklenmektedir. Yüzde 20´lik firma payı Birliğimiz tarafından karşılanmıştır. 
2017 yılında uygulamaya başladığımız İhracata İlk Adım Programı, ihracatçı firmalarımızın ve KOBİ´lerimizin ayakta kalabilmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bir ihracat destek programı olup, bugüne kadar çeşitli engeller veya yetersizlikler nedeniyle hiç ihracat yapmamış ya da düzensiz olarak yapmış firmaları teşvik ederek onları düzenli ihracat yapar hale getirmek, bu firmalarda ihracat planlaması ve pazarlaması bilincini geliştirmek, diğer bir deyişle onların dış pazarlara açılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, 5 ilde ortalama 10 firmaya 3´er aylık programlar kapsamında mentör atanarak firma ihracat eylem planları hazırlanmıştır. 
İhracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın artmasına, dış ticaret ile ilgili öğrencilerimizin, firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların, bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirme ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, 2016-2017 yılları arasında Birliğimiz görev bölgesinde yer alan 17 akredite ilin tümünde, ihracatçı firmalara yönelik olarak yaklaşık 2 bin firma temsilcisinin katılımıyla 45 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. 
Bölge ihracatının arttırılması/yeni ihracat kalemlerinin oluşturulması, işletmelerin ihracata ilişkin ihtiyaç duyduğu bilgi ve verilerin üretilmesi ve kolayca erişilebilir olması, ihracatın etkin gerçekleştirilmesi ve nitelikli büyümesi açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Birliğimiz tarafından başta ihracatçı firmalar olmak üzere, bölgemizdeki işletmelerin ve ilgili kurum-kuruluşların istifadesi amacıyla ihracat süreçlerine ilişkin teknik bilgilerin yanında, araştırma, analiz, strateji, rapor vb. yayın çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Bölgemizden yapılan ihracatı daha da artırmak ve ihracatçılarımızın sorunlarını çözüme kavuşturarak asgariye indirmek amacıyla, Birliğimize bağlı bölgemizde yer alan 17 akredite ildeki 500´e yakın ihracatçı firmamız belirli periyotlarda yerinde ziyaret edilmesi yanında, ihracatçılarımızın sorunlarının tartışılması ve ortak çözüm üretilmesi amacıyla yoğun katılımlı 18 adet çalıştay, arama konferansı gerçekleştirilmiştir.” 
Bölgenin konumu itibariyle Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu pazarına kolay erişim imkânı sunması ve 6 ülkeye doğrudan ulaşılabilir konuma sahip olunması, bölge illerine Kafkaslar ve Ortadoğu pazarına erişim açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, “Hâlihazırda, komşu ülkelerimiz ihracatımız öne çıksa da, mevcut potansiyelinin altındadır. Bunda, bu pazarlarda yaşanan daralmanın ve bölgesel çatışma ve sorunların yoğunlaşmasının önemli etkisi var. Yaşanan çatışma ve kaos ortamının düzelmesiyle, pazar potansiyelleri daha da artacak olan bu ülkelere olan ihracatımız daha da ivmelenecektir.” şeklinde konuştu. 
Toplantıya DAİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Boz, Denetim Kurulu Üyeleri Volkan Dölekli ve Abdurrahman Şakiroğlu da katılım sağladı. 
Kaynak: İHA

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Erzurum´da 2 ayda 23 şirket kuruldu
Erzurum´da 2 ayda 23 şirket kuruldu
.
Bile bile zehir alıyoruz
Bile bile zehir alıyoruz
Daha önceden birçok kez sahte kozmetik ürünlerinden dolayı yaşanan sıkıntıları görüp bilmemize rağmen hala sağlığımızı hiçe saymaya devam ediyoruz.
Erzurum Kızılelma Gençliği´nden Sekmen´e tam destek
Erzurum Kızılelma Gençliği´nden Sekmen´e tam destek
.
Hala önem vermiyoruz
Hala önem vermiyoruz
Erzurum´da çoğu evde kullanılan kombi bakım oranı hala çok düşük. Vatandaş, bir sorun çıkmadıkça kombi bakımı yaptırmıyor.
 Yüzde 50 Hibe Destekli Yeni Ahır-Ağıl Yapımlarında Fırsatı kaçırmayın
Yüzde 50 Hibe Destekli Yeni Ahır-Ağıl Yapımlarında Fırsatı kaçırmayın
Çiftçilere devlet destekli ahır yapma fırsatı
Ezana saygısızlığa Solist Fikret Şimşek´ten şiirli tepki
Ezana saygısızlığa Solist Fikret Şimşek´ten şiirli tepki
Erzurumlu mahalli sanatçı ‘Dadaşlar Fasıl Ekibi´ solisti Fikret Şimşek, Taksim´de ezanın protesto edilmesine karşılık şiir okuyarak tepki gösterdi.
 Galatasaray taraftarları maddi zarara neden oldu
Galatasaray taraftarları maddi zarara neden oldu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Galatasaray arasında Pazar günü akşam oynanan Süper Lig maçında, konuk taraftarların bulunduğu misafir tribününde büyük hasar meydana geldi.
Erzurumspor ‘da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
Erzurumspor ‘da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
Süper Lig´in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da, teknik direktör Mehmet Özdilek yollar ayrıldı.
Orman kanunlarında para cezası tarifesi değişti
Orman kanunlarında para cezası tarifesi değişti
Ormandan izinsiz toprak almanın da cezası var, bir gece dahi olsa konaklamanın da. Orman yangınına müdahale etmeyen vatandaşa, para cezası kesilebiliyor.
Yaban hayatına devlet baba eli değdi
Yaban hayatına devlet baba eli değdi
12 Bin 178 hayvan tedavi edildi, 5 bin 733´ü doğal yaşam alanlarına bırakıldı...
Erzurum´da evlilik azaldı, boşanma çoğaldı..!
Erzurum´da evlilik azaldı, boşanma çoğaldı..!
Erzurum´da 2018 yılı ölçeğinde, bir önceki döneme göre evlenme sayısında düşüş, boşanma sayısında ise artış görüldü. Evlenme sayısında yüzde 5.8 düşüş, boşanma sayısında ise yüzde 26.3´lük artış belirlendi.
 İspir´deki Elmalı Mağarası ziyaretçilerini bekliyor
İspir´deki Elmalı Mağarası ziyaretçilerini bekliyor
Erzurum´un İspir ilçesinde bulunan ve ziyaretçilerin büyüleyen Elmalı mağarasına ilgi her geçen yıl artıyor.
Komşunun vefalı taraftarları da Erzurum´da
Komşunun vefalı taraftarları da Erzurum´da
Ağrı 1970 Spor ile Erciş Gençlik Belediye Spor arasında oynanan müsabakada Ağrısporlu taraftarlar, B.B Erzurumspor´a destek pankartı açarak uzun süre tezahürat yapmıştı.
Tarihteki Galatasaray Ve Erzurumspor Maçları Ve Skorları
Tarihteki Galatasaray Ve Erzurumspor Maçları Ve Skorları
Süper Lig´de 5 Kez Karşı Karşıya Gelen Erzurumspor Ve Galatasaray Bugün Erzurum´da Oynanacak Karşılaşma İle 6. Kez Karşı Karşıya Gelmiş Olacak.
Bir bir gidiyoruz
Bir bir gidiyoruz
Erzurumspor Galatasaray´la 1-1 berabere kalarak, puanını 22´ye yükseltti.
Erdoğan sevgisine kar ve tipi de engel olamadı
Erdoğan sevgisine kar ve tipi de engel olamadı
Erzurumlular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ı beklerken, kentte kar yağışı şiddetini arttırdı.
DADAŞLARLA BULUŞMAK BİZE GÜÇ VERİYOR
DADAŞLARLA BULUŞMAK BİZE GÜÇ VERİYOR
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Erzurum´da yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen coşkuyla karşılandı. Özel uçakla gelen Erdoğan, miting alanına geçiş güzergahındaki yollarda sık sık seçim otobüsünü durdurarak vatandaşla sohbet etti
Erzurumspor – Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Erzurumspor – Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Spor Toto Süper Lig´in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Erzurumspor puan peşinde
Erzurumspor puan peşinde
Spor toto Süper Ligde, düşme korkusunu atlatmak isteyen Erzurumspor, Galatasaray maçına yoğunlaştı. İstanbul´da sezonun ilk yarısında oynadığı Galatasaray maçını talihsiz bir şekilde yenilgiyle tamamlayan mavi beyazlı ekip, Erzurum´da çıkacağı karşılaşmada mutlak puan ya da puan almayı hedefliyor.
Erzurum´da DAF İçin Geri Sayım Başladı
Erzurum´da DAF İçin Geri Sayım Başladı
Bu Yıl Erzurum´da MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezinde İkincisi 22-23-24 Mart 2019 Tarihleri Arasında Düzenlenecek Olan Doğu Anadolu Alışveriş Festivali (DAF) İçin Geri Sayım Başladı.
Orman memurlarına eğitim semineri
Orman memurlarına eğitim semineri
​Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Orman Muhafaza Memurlarına yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlendi.
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Erzurum için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:43 07:28 12:27 14:51 17:09 18:41
Salatalık bir sebze değil, meyvedir.

İlginç bilgiler 7
Dolma iç için kullanacağınız pirincinizi mutlaka ılık suda bekletip yumuşatın ve nişastasından arındırmak için birkaç defa sudan geçirin. Böylece içinin sert kalmasını önlersiniz. Dolmamızın daha lezzetli olması için sızma zeytinyağı kullanın.

Dolma - Sarma Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları