DAİB Başkanı Tanrıver: “2018 yılı ihracatı 1 milyar 777 milyon dolar olarak gerçekleşti”
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 2018 yılı değerlendirme toplantısında basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.
Tarih: 8.1.2019 14:29:41/ 1003okunma / 0yorum


Birlik merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Ethem Tanrıver, birliğin kuruluş sürecinden bugüne kadar yaşanan süreç ve yapılan çalışmaları aktardı. 
Birliğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün talimatlarıyla; 4 Mart 1937 tarihinde Doğu ve Cenup Vilayetleri Mıntıkası, "Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği Türk Anonim Şirketi” adı altında kurulduğunu anlatan Tanrıver, yetki alanlarının Erzurum, Ağrı, Bingöl, Ardahan, Van, Bitlis, Siirt, Bitlis, Elazığ, Muş, Batman, Şırnak, Erzincan, Bayburt, Tunceli, Hakkari ve Kars illerini kapsadığını belirtti. 
Üye sayılarının 7 bin 464 firma olduğunu dile getiren Başkan Ethem Tanrıver, “Birliğimizin, ihracatçıları örgütlendirme ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunma; Üyelerimizin rekabetçi güçlerini artırma ve ihracatı geliştirme; bölgemiz ürünlerinin mevcut ve hedef pazarlarda tanıtımın sağlanmasına, imajının geliştirilmesine ve ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunarak sektörün gelişimine katkı sağlama; İhracatçı üye firmalarımızın her çeşit problemleriyle ilgilenip bunlara çözüm bulma ve bu firmalara rehberlik yapma yoluyla bölge genelinde maksimum ihracat seviyesine ulaşma, öncelikleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.” diye konuştu. 
DAİB olarak ihracata yönelik devlet destekleri, ticaret-alım heyetleri ve fuar katılımları, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, araştırma-raporlama ve analiz çalışmaları ile çalıştay toplantı, yerinde firma ziyaretlerinde bulunduklarını kaydeden Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 
“Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 2018 yılı ihracatı 1 milyar 777 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında 2 bin 739 firma ile 175 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir” diye konuştu. 
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği´nin toplam üye sayısının 27 bin 566 olduğunu bunlardan 7 bin 464´ünün açık olduğunu anlatan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, “2018 yılında aktif ihracat yapan firma sayısı 2 bin 739, 2018 yılında DAİB´e yeni üye olan firma sayısı 277 olmuştur. 2018 yılında DAİB´e bağlı firmalardan 43 tanesine yeşil pasaport verildi. 2018 yılında sektör bazında en çok ihracatı 235 milyon 779 bin dolar ile Makine sektörümüz gerçekleştirdi. Bu sektörü sırasıyla 214 milyon 842 bin dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 195 milyon 154 bin dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Tarım ürünlerinde ise 2018 yılında toplam 305 milyon 370 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 45 milyon 843 bin dolar, Yaş meyve ve sebzede 50 milyon 249 bin dolar, meyve sebze mamulleri 22 milyon 504 bin dolar ihracat yapılarak tarımda önde gelen ihracat kalemleri olarak kaydedildi. Tüm madencilik sektöründe ise toplam 85 milyon dolarlık ürün ihraç edildi.” diye konuştu. 
2018 yılı ihracatın aylık seyrinin 2018 yılı Ağustos ayından itibaren ihracatta ciddi artış yaşandığını ifade eden Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, açıklamasını şöyle sürdürdü; 
“En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında; genellikle Asya, Ortadoğu ve bazı Avrupa ülkelerine ihracat yapan Birlik üyelerimiz en yoğun ihracatını Irak, İran, Azerbaycan, Almanya, Libya, Gürcistan gibi ülkelere yaptı. 
2018 yılında en fazla ihracat yaptığı ülkeler; 440 milyon 920 bin dolar ile Irak ilk sırayı alırken bu ülkeyi sırasıyla, 128 milyon 500 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 97 milyon 407 bin dolar ile İran, 88 Milyon 489 bin dolar ile Almanya, 54 milyon dolar ile Libya takip etti. 
Doğu Anadolu Bölgesi illerine bakacak olursak bölge illeri ihracatının geçen yıla göre yüzde 3,6 arttırdığını görmekteyiz. 
İhracatın iller bazında dağılımında Erzurum, Batman, Erzincan, Bitlis ve Tunceli´de ihracat artışı yaşandı. 
2018 yılında Erzurum´dan 45 firma ihracat yaptı. 2018 yılında Erzurum´dan 35 ülkeye ihracat yapıldı. Erzurum´un 2018 ihracatı 2017 yılına göre yüzde 4,61 oranında artarak 21,3 milyon dolar oldu.” 
2018 yılında aktif olarak 4 adet UR-GE projesi yürütüldüğünü vurgulayan Tanrıver, “Bu projeler kapsamında 2018 yılı içinde yaklaşık 60 firmayla 4 adet ticaret heyeti yapılmıştır. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak 2018 yılında 2 ülkeye standlı katılım sağlanmıştır” dedi. 
Erzurum´da Türk Eximbank ile ihracatçılar arasında köprü oluşturacak 14. irtibat bürosu açıldığını kaydeden Tanrıver, 2018 yılında Türk Eximbank Kredilerinden bölgeden 28 firma faydalandığını dile getirdi. 
Tanrıver, açıklamasını şöyle sürdürdü; 
“Birliğimiz kanalıyla ihracata yönelik teşvikler kapsamında firmalarımız toplamda yaklaşık 50 milyon TL devlet desteğinden istifade etti. Gerek destek tutarında gerekse destek alan firma sayısında önceki yıllara nazaran yüzde 100´e yakın artış gerçekleşti. 
Birlik üyelerinden yaklaşık 750 firma ihracata yönelik devlet yardımlarından istifade etmiştir. 
Uluslararası piyasalarda Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması, ihracatçılarımızın yeni pazarlara açılmaları, mevcut pazarlardaki ihracatlarını artırmaları, e-ticareti etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları, ürünlerini çok düşük bir maliyetle uluslararası piyasalarda ve sektörün önde gelen e-ticaret sitelerinde tanıtma imkanı bularak, e-ticaretten de pay almalarına katkı sağlaması için, firmalarımızın E-Ticaret sitelerine yapacak oldukları üyelik giderlerinin yüzde 80´i Ekonomi Bakanlığınca en fazla 3 yıl boyunca desteklenmektedir. Yüzde 20´lik firma payı Birliğimiz tarafından karşılanmıştır. 
2017 yılında uygulamaya başladığımız İhracata İlk Adım Programı, ihracatçı firmalarımızın ve KOBİ´lerimizin ayakta kalabilmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bir ihracat destek programı olup, bugüne kadar çeşitli engeller veya yetersizlikler nedeniyle hiç ihracat yapmamış ya da düzensiz olarak yapmış firmaları teşvik ederek onları düzenli ihracat yapar hale getirmek, bu firmalarda ihracat planlaması ve pazarlaması bilincini geliştirmek, diğer bir deyişle onların dış pazarlara açılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, 5 ilde ortalama 10 firmaya 3´er aylık programlar kapsamında mentör atanarak firma ihracat eylem planları hazırlanmıştır. 
İhracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın artmasına, dış ticaret ile ilgili öğrencilerimizin, firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların, bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirme ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, 2016-2017 yılları arasında Birliğimiz görev bölgesinde yer alan 17 akredite ilin tümünde, ihracatçı firmalara yönelik olarak yaklaşık 2 bin firma temsilcisinin katılımıyla 45 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. 
Bölge ihracatının arttırılması/yeni ihracat kalemlerinin oluşturulması, işletmelerin ihracata ilişkin ihtiyaç duyduğu bilgi ve verilerin üretilmesi ve kolayca erişilebilir olması, ihracatın etkin gerçekleştirilmesi ve nitelikli büyümesi açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Birliğimiz tarafından başta ihracatçı firmalar olmak üzere, bölgemizdeki işletmelerin ve ilgili kurum-kuruluşların istifadesi amacıyla ihracat süreçlerine ilişkin teknik bilgilerin yanında, araştırma, analiz, strateji, rapor vb. yayın çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Bölgemizden yapılan ihracatı daha da artırmak ve ihracatçılarımızın sorunlarını çözüme kavuşturarak asgariye indirmek amacıyla, Birliğimize bağlı bölgemizde yer alan 17 akredite ildeki 500´e yakın ihracatçı firmamız belirli periyotlarda yerinde ziyaret edilmesi yanında, ihracatçılarımızın sorunlarının tartışılması ve ortak çözüm üretilmesi amacıyla yoğun katılımlı 18 adet çalıştay, arama konferansı gerçekleştirilmiştir.” 
Bölgenin konumu itibariyle Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu pazarına kolay erişim imkânı sunması ve 6 ülkeye doğrudan ulaşılabilir konuma sahip olunması, bölge illerine Kafkaslar ve Ortadoğu pazarına erişim açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, “Hâlihazırda, komşu ülkelerimiz ihracatımız öne çıksa da, mevcut potansiyelinin altındadır. Bunda, bu pazarlarda yaşanan daralmanın ve bölgesel çatışma ve sorunların yoğunlaşmasının önemli etkisi var. Yaşanan çatışma ve kaos ortamının düzelmesiyle, pazar potansiyelleri daha da artacak olan bu ülkelere olan ihracatımız daha da ivmelenecektir.” şeklinde konuştu. 
Toplantıya DAİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Boz, Denetim Kurulu Üyeleri Volkan Dölekli ve Abdurrahman Şakiroğlu da katılım sağladı. 
Kaynak: İHA

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Doğu Anadolu´da Sibirya soğukları
Doğu Anadolu´da Sibirya soğukları
Kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi´nde Erzurum´un Tekman ilçesi sıfırın altında 24 derece ile Türkiye´nin en soğuk yerleşim birimi oldu.
Erzurum kasım 2018 kredi verileri açıklandı
Erzurum kasım 2018 kredi verileri açıklandı
TBB 2018 yılı Kasım ayı nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum´da 8,7 milyar TL tutarında kamu bankası, 2.9 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 11,7 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti
Erzurum 2018´i 2´inci sırada tamamladı
Erzurum 2018´i 2´inci sırada tamamladı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 2018 yılı ibrazında ödenen çek verileri iller dağılımını paylaştı. Erzurum zamanında ödenen çek sayısı yüksekliği bakımından 2018 yılını Van´ın ardından 2´inci sırada tamamladı
Erzurum´da 2018´de 8 bin 903 konut satıldı
Erzurum´da 2018´de 8 bin 903 konut satıldı
TÜİK 2018 yılı Erzurum Konut Satış istatistiklerini açıkladı
Erzurum´da kar ve fırtına etkili
Erzurum´da kar ve fırtına etkili
Erzurum´da gece başlayan ve aralıksız devan eden kar yağışı sonrası ken merkezinde metrelerce yükseklikte kar birikintisi oluştu.
Erzurum´da 36 Saatlik Kar Esareti Sona Erdi
Erzurum´da 36 Saatlik Kar Esareti Sona Erdi
Erzurum- Bingöl Karayolu´nda ulaşımı durduran kar fırtınası nedeniyle geçişlerine izin verilmeyerek Çat ilçesinde bekletilen 8´i otobüs 130 araçta bulunan yaklaşık 600 kişi, 36 saat süren kar esaretinin ardından AFAD ekiplerinin kontrolü altında Erzurum merkeze ulaştı.
“Kuran´ı anlamak ve Yaşamak” konferansı
“Kuran´ı anlamak ve Yaşamak” konferansı
Erzurum İl Müftülüğü tarafından Erzurum İl Müftülüğü konferans salonunda, “Kuran´ı anlamak ve yaşamak” konulu bir konferans tertip edildi.
İmzalar atıldı...
İmzalar atıldı...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen ve yerelde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından koordine edilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 2019 yılında uygulanmasına karar verilen Erzurum Tekstilkent, Mobilya Sektörü İnovasyon ve Teknoloji Merkezi, 2.OSB Doğalgaz ve Su Altyapısının Oluşturulması isimli üç projenin sözleşmeleri imzalandı.
Tenis şampiyonlarına ödül
Tenis şampiyonlarına ödül
Erzurum´da yapılan Okullar arası Tenis İl Birinciliğinde madalya kazanan sporculara ödülleri verildi.
Öğrenciler dikkat eksikliğini ata sporu okçuluk ile yeniyor
Öğrenciler dikkat eksikliğini ata sporu okçuluk ile yeniyor
Erzurum´un Pazaryolu ilçesinde Hasan Basri Demir Bağ Çok Programlı Anadolu Lisesi, öğrencilerinin dikkat eksikliğini ata sporu olan okçuluk ile yeniyor.
Bebek sağlığını etkileyen besinlere dikkat
Bebek sağlığını etkileyen besinlere dikkat
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, bebek sağlığını etkileyen besinlere dikkat çekerek, “Annelerin beslenme durumu ile değişmeyen anne sütü konsantrasyonunda zaten var olan bazı besin öğeleri vardır. Bunlar öncelikle kalsiyum, çinko, fosfor, protein ve kaloriler gibi bebek büyümesi ile ilişkili besinlerdir.” dedi.
Diş problemleri kötü intibaya sebep oluyor
Diş problemleri kötü intibaya sebep oluyor
Estetik Diş Hekimi Doktor Efe Kaya, diş problemlerinin kötü intibaya sebep olduğunu söyledi.
Uzman estetisyen yılın güzellik sektörü girişimci ödülünü aldı
Uzman estetisyen yılın güzellik sektörü girişimci ödülünü aldı
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Gelin Damat Dergisi 2018 Ödül Töreninde Uzman Estetisyen Neslim Güngen Yılın Güzellik Sektörü Girişimci Kadın Ödülünü aldı.
Göz kapak düşüklüğü yüz ifademizi etkiliyor
Göz kapak düşüklüğü yüz ifademizi etkiliyor
Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, göz kapak düşüklüğünün yüz ifadesini etkilediğini söyledi.
Mahsur kalan yolcular belediye ekiplerince kurtarıldı
Mahsur kalan yolcular belediye ekiplerince kurtarıldı
Erzurum´da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yolcular Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Çat Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
Özel sporcu Kadir Telli´den büyük başarı
Özel sporcu Kadir Telli´den büyük başarı
Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonasında, Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü´nün sporcusu Kadir Telli, Büyük Erkekler Alp Disiplininde Türkiye Şampiyonu oldu.
Erzurum-Bingöl karayolunda mahsur kalan vatandaşlar 5,5 saat sonra kurtarıldı
Erzurum-Bingöl karayolunda mahsur kalan vatandaşlar 5,5 saat sonra kurtarıldı
Kar ve tipinin gece saatlerinde ulaşıma kapadığı Erzurum-Bingöl karayolunda mahsur kalan vatandaşlar 5 buçuk saat sonra kurtarıldı. Kar ve tipi dolayısıyla birçok güzergahın ulaşıma kapandığı Erzurum´da hastaların imdadına kar üstü araçlar yetişti.
Gençleşmenin yeni sırrı; İple yüz germe
Gençleşmenin yeni sırrı; İple yüz germe
Medikal Estetik Hekimi Doktor Jale Şenyurt, güzellik ve estetik dünyasındaki trendlerin her gün değiştiğini belirterek, “Genç kalmak ve daha genç görünmek de şüphesiz ki herkesin ortak hayalidir. Son yıllarda ameliyatsız iple yüz germe yöntemi bu hayale kavuşmanın kolay yollarından biridir” dedi.
Üç büyükler ikinci yarı 30 bin kilometre yol yapacak!
Üç büyükler ikinci yarı 30 bin kilometre yol yapacak!
Spor Toto Süper Lig´in ikinci devresinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, deplasman maçları için 30 bin 90 kilometre yol yapacak. İkinci yarı en uzun deplasman yolculuğunu ise 12 bin 362 km ile Beşiktaş katedecek.
‘DENEYAP´ Erzurum´da açılıyor
‘DENEYAP´ Erzurum´da açılıyor
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek amacıyla yürüttüğü ‘DENEYAP´ projesi tüm Türkiye´ye yayılacak.
Otizmli öğrencilerden B.B Erzurumspor´a moral ziyareti
Otizmli öğrencilerden B.B Erzurumspor´a moral ziyareti
Süper Ligde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da, dünkü antrenman sürpriz bir ziyarete sahne oldu.
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Erzurum için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:43 07:28 12:27 14:51 17:09 18:41
-Her 4 Amerikalıdan biri mutlaka televizyonda görünüyor. (Sokakta her 4 kişiden 1 imza dağıtıyormuş düşünsenize) -Uyurken televizyon seyrederken yaktığımızdan daha fazla kalori yakıyoruz. (Demekli televizyonla uyutuluyoruz) -Bir karıncanın koku alma yet

İlginç Bilgiler 5
Kek hamurunun piştikten sonra kalıptan rahat çıkması için 10 dakika bekletin. Fırına sürdüğünüz kek kalıbının yanmasını önlemek için kalıbın altına biraz tuz koyabilirsiniz.

Hamur İşi Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları