Ekonomi 20.01.2021 17:01:10 0

Erzurum 2020 Denge verileri açıklandı

Erzurum dönemde, il gelirinde Van´ın ardından 2´inci, tahsil edilen gelirde birinci, kamu hizmet harcamalarında Van´ın ardından 2´inci, gelirin gideri karşılama oranı bakımından ise Malatya´nın ardından 2´inci sırayı aldı.

Nesrin ÇETİNKAYA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 dönemi iller bütçe denge verilerini paylaştı. Erzurum dönemde, il gelirinde Van´ın ardından 2´inci, tahsil edilen gelirde birinci, kamu hizmet harcamalarında Van´ın ardından 2´inci, gelirin gideri karşılama oranı bakımından ise Malatya´nın ardından 2´inci sırayı aldı.

GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 yılı iller ekonomik denge verilerine göre Erzurum´da 2020 yılında gelirin gideri karşılama oranı yüzde 28,29, gelir tahsilat oranı ise yüzde 51,01 olarak açıklandı. Erzurum, gelirin gideri karşılama oranı bazında Malatya´nın ardından 2´inci sırayı aldı.

ERZURUM 2020 VERİLERİ

2020 yılında, Erzurum´da il geliri 3,8 milyar TL olurken, dönemde tahsil edilen gelir tutarı 1 milyar 961 milyon TL, toplam kamu hizmet harcamaları tutarı ise 6 milyar 933 milyon TL tutarında kaydedildi. İl gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 28.29, tahsil edilen gelirin tahakkuka oranı ise yüzde 51 olarak bildirildi.

ERZURUM BÖLGESEL ORTALAMALARI GEÇTİ

Erzurum´da 2020 yılında kişi başına düşen il geliri 5,0 bin TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 9 bin 97 TL olarak kaydedildi. Erzurum kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını geçti.

KİŞİ BAŞI BÖLGESEL ORTALAMALAR VE ERZURUM

2020 yılında kişi başına düşen gelir Erzurum´da 5 bin 46, KUDAKA istatistik Bölgesinde 4 bin 433, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 3 bin 7o3 Doğu Anadolu Bölgesinde 3 bin 854; kişi başına kamu harcaması tutarı Erzurum´da 9 bin 97, KUDAKA istatistik Bölgesinde 9 bin 104, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 8 bin 473, Doğu Anadolu Bölgesinde 8 bin 649 TL olarak bildirildi.

DOSİAD ANALİZİ

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, 2020 yılı düzeyinde toplam gelir Erzurum´da 3,8 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 4,7 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 8,1 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 23,3 milyar TL oldu. Erzurum´un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında gelir payı yüzde 16,50 olarak kaydedildi.

BÖLGESEL KAMU GİDERLERİ VE ERZURUM

Yıllık bazda Kamu Harcamaları tutarı Erzurum´da 6,9 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 9,8 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 18,6 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 52,2 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum´un bölge toplamında kamu harcama payı yüzde 13,25 olarak hesaplandı.

ERZURUM DENGEDE ÖNDE

Erzurum kişi başına düşen kamu harcaması bakımından olduğu gibi, gelirin gideri karşılaması oranı bakımından da yine bölgesel ortalamaları geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, gelirin gideri karşılama oranı Erzurum´da yüzde 28,29, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde yüzde 26,06, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 21,75, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise yüzde 19,90 oldu.

ERZURUM´UN BÖLGESEL PAYLARI

Bakanlık verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen hesaplamalara göre, 2020 kaydında Erzurum´un il geliri KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 80,24, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 47,20, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 16,50; kamu harcaması tutarı ise KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 70,40, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 37,18, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 13,25´lik pay edindi.

2020 YILI BÖLGE İLLERİ BÜTÇE DENGE VERİLERİ

DOSİAD analizlerine göre, 2020 ölçeğinde gelirin gideri karşılama oranı Erzurum´da yüzde 28,29, Malatya´da yüzde 33,37, Erzincan´da yüzde 23,01, Elazığ´da yüzde 26,57, Van´da yüzde 20,4, Ardahan´da yüzde 16,27, Iğdır´da yüzde 15,79, Kars´ta yüzde 14,60, Ağrı´da yüzde 19,99, Muş´ta yüzde 13,71, Bitlis´te yüzde 14,83, Bingöl´de yüzde 12,01, Tunceli´de yüzde 7,99, Hakkari´de yüzde 6,42 olarak bildirildi.

2020 BÖLGE İLLERİ GELİR DAĞILIMI

2020 yılında il geliri Erzurum´da 3,8 milyar, Malatya´da 3,3 milyar, Van´da 4,5 milyar, Elazığ´da 3,4 milyar, Hakkari´de 1.6 milyar, Erzincan´da 751,6 milyon, Iğdır´da 569,5 milyon, Ardahan´da 223,6 milyon, Kars´ta 826,6 milyon, Ağrı´da 1,7 milyar, Muş´ta 653,4 milyon, Bitlis´te 922,9 milyon, Bingöl´de 561,9 milyon, Tunceli´de ise 231,4 milyon TL olarak açıklandı.

2020 BÖLGE İLLERİ KAMU HARCAMALARI DAĞILIMI

2020 ekseninde kamu harcaması tutarı Malatya´da 4,8 milyar, Elazığ´da 6,0 milyar, Erzurum´da 6,9 milyar, Erzincan´da 2,0 milyar, Van´da 8,0 milyar, Iğdır´da 1,5 milyar, Ağrı´da 3,2 milyar, Ardahan´da 830,7 milyon, Kars´ta 3,1 milyar, Muş´ta 2,5 milyar, Bitlis´te 2,9 milyar, Bingöl´de 2,7 milyar, Tunceli´de 2,3 milyar ve Hakkari´de 5,0 milyar TL olarak kaydedildi.

TÜRKİYE İLLERİ ERZURUM DENGE ORANI

Erzurum gelirin gideri karşılama oranı bakımından ülke illeri sıralamasında 2020 yılını 54´üncü sırada kapattı.  Gelirin gideri karşılama oranının en yüksek olduğu 54 il; Kocaeli, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Zonguldak, Mersin, Bursa, Hatay, Ankara, Yalova, Manisa, Çanakkale, Antalya, Rize, Muğla, Denizli, Aksaray, Adana, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Düzce, Aydın, Konya, Samsun, Gaziantep, Kayseri, Uşak, Kütahya, Kırklareli, Trabzon, Çorum, AfyonKarahisar, K.Maraş, Niğde, Karabük, Nevşehir, Ordu, Bolu, Bilecik, Sakarya, Burdur, Osmaniye, Bartın, Karaman, Kırşehir, Malatya, Sivas, Amasya, Isparta, Giresun, Kastamonu, Artvin, Erzurum olarak sıralandı.

ERZURUM İL GELİRİNDE 31´İNCİ SIRADA

Erzurum Türkiye illeri içinde il geliri yüksekliği kaydında 2020 yılını 31´inci olarak bitirdi. İl gelirinin en yüksek olduğu iller;  İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Mersin, Antalya, Adana, Hatay, Konya, Gaziantep, Tekirdağ, Diyarbakır, Kayseri, Manisa, Muğla, Denizli, Çanakkale, Urfa, Balıkesir, Samsun, Zonguldak, Eskişehir, Sakarya, Aydın, Mardin, Trabzon, Van, K.Maraş, Kütahya, Erzurum, Batman, Elazığ, Malatya olarak açıklandı.