Kültür-Sanat 24.09.2021 08:26:00 0

Erzurum Kalesi görsel şölen oluşturuyor

Erzurum Kalesi, İl Kültür Müdürlüğü Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce hazırlanan ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen proje ile restore edildi. Kalenin iç kısmının restorasyonu yapıldı, dış duvar taşlarının bir

Sinan AYDIN   GÖREN FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR

Kalenin etrafından başlayıp kalenin iç restorasyonu ve kale surlarının onarımı tamamlanarak hizmete sunuldu. Erzurum Büyüehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatları ile kale etrafında yapılan çalışmalar ise, bu bölgeye farklı bir hava kattı. Şimdilerde başta yerli ve yabancı turistler olmak üzere Erzurumlularında birinci tercih ettiği ziyaret yeri, Erzurum kalesi ve çevresi oluyor. Erzurum Kalesini gören fotoğraf çekiliyor, kalenin yeni görüntüsü görsel şölen oluşturuyor.

 

 

ERZURUM KALESİNİN TARİHÇE

Erzurum'un En Eski Tarihi Eseri Urartular'dan Kalma Erzurum Kalesinin ilk yapılışı, M. Ö. 1. binde bölgeye hâkimi olan Urartulara kadar uzanmaktadır. Bugün varlığını koruyan kalenin ilk halini ise 415 yılında Bizans İmparatoru Theodosius inşa ettirmiştir. 2021 yılına gelindiğinde çevre düzenlemesi ve yapılan restorasyon ile Erzurum Kalesi şehrin cazibe merkezi olmuş durumda. Hemen altta yer alan karede, kalenin burçsuz hali dikkatlerden kaçmıyor. Son restorasyonda kaleye burçların eklenmesi tartışmalara neden olsada çoğunluk yapılan değişikliği olumlu karşılıyor. Bu arada, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman, daha sonraları da 2. Mahmut tarafından onartılan Erzurum kalesine bazı takviyeler yapılmıştır.

KUVVETLİ SUR VE BURÇLARLA TAKVİYE EDİLMİŞTİR

Erzurum Kalesi, birisi şehrin güvenliğini sağlayan muhafız askerlerin bulunduğu iç kale, diğeri de halkın ikamet ettiği cadde, sokak ve mahalleleri içine alan dış kaleden meydana gelmektedir. İki katlı ve üç sıra halinde uzanan dış kalenin sur duvarları üzerinde 110, yapımında kalker taşı kullanılan iç kalenin sur duvarları üzerinde ise 8 burç bulunmaktadır. İç kale, bulunduğu tepenin üzerinde, yaklaşık 50x130 m boyutlarında, dikdörtgen bir alana oturtulmuş, kuvvetli sur ve burçlarla takviye edilmiştir. İç kalenin batıya ve güneye uzayan sur duvarları, Erzincan Kapısı'nda birleşmekte, güney ve batıdaki mahalleleri de içine almaktadır. Tarihte bir kale şehir görünümündeki Erzurum'da, halk arazi meylinin az olduğu iç kalenin güney ve batısına yerleşmiştir. Kale, sur duvarları üzerindeki kapılardan dışa açılmak­taydı. Bu kapılardan en önemlisi olan Tebriz Kapı, iç kalenin güneydoğu köşesinden güneydeki Çifte Minareli Medrese'ye uzanan sur duvarları üze­rinde yer almaktadır.