Gündem 17.02.2021 16:35:36 0

Orman Bölge Müdürlüğünde silvikültür harekatı!

Orman Bölge Müdürlüğünde, 2021 yılı Amenajman Planlarının yenilenmesi ve akabinde Silvikültür Planlarının yapılması ve ayrıca Silvikültür uygulamalarına dair toplantı yapıldı.

Sinan AYDIN

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü´nde, Orman Amenajman Plan Yenilenmesi İhale Hazırlıkları Toplantısı Yapıldı. ?Bölge Müdürlüğünde Genel Müdürlüğünce, 2021 yılı Amenajman Planlarının yenilenmesi ve akabinde Silvikültür Planlarının yapılması ve ayrıca Silvikültür uygulamalarına dair toplantı yapıldı. Bölge Müdürlüğü Yaşar Öztaş Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı Murat Çevirme, Silvikültür Dairesi Başkanı Kahraman Temür,  Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkan Yardımcısı Güven Gültekin, Bölge Müdür Yardımcıları, ilgili Şube Müdürleri ve Erzurum, Erzincan ve Şenkaya Orman İşletme Müdürleri katıldı.?

SİLVİKÜLTÜR NEDİR?

Silvikültür, planlı ormancılık yaklaşımına dayalı biçimde yeni ormanların kurulması, bu ormanlarla birlikte tabii olarak yetişmiş ormanların gençleştirilmesi ve bakımı ile, orman alanlarının ekosistemin ve toplumun çok yönlü ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde devamlılık ilkesi doğrultusunda en verimli biçimde işletilmesine imkân verecek biçimde varlıklarının devam ettirilmesi ile uğraşan bir bilim dalı. Silvikültür; Latince kökenli bir kelime olup ?Silva=orman? ve ?Kültüra=yetiştirmek? kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur? Anlamı orman yetiştirmek´tir. Silvikültürün esas amacı, Ormandan en az masrafla en yüksek kalite ve kantitede çok yönlü ürün elde etmek , ülkemiz ekonomisinin orman ürünleri ihtiyacını sürekli karşılayacak nitelikte, dış etkilere dayanıklı verimli ormanlar meydana getirmektir. Özetle; Ormanların devamlılığının (sürdürülebilirliğinin) sağlanması, belirlenen görevleri yapabilecek biçimde işletilmesi silvikültürel uygulamalarla gerçekleştirilir?Silvikültürel uygulamalar, ormanın tesisinden itibaren başlar, bakımlar (Gençlik, sıklık bakımları, aralamalar) ile devam eder, yeniden gençleştirme çalışmaları ile sona erer.