Gündem 20.01.2021 16:58:24 0

Temel İslam Ansiklopedisi 8 cilt halinde yayımlandı

Yaklaşık on yılda 180 civarında ilim adamı ve uzmanın katkısıyla hazırlanan ´Temel İslam Ansiklopedisi´, sekiz cilt halinde yayımlandı.

Sinan AYDIN

Erzurum Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından ?genel okuyucu?ya İslam ile ilgili temel konular, kavramlar, kişiler hakkında doğru bilginin anlaşılır biçimde ulaştırılması amacıyla yaklaşık on yılda hazırlanan Temel İslam Ansiklopedisinin sekiz cilt halinde yayımlandı müjdesini verdi. Müftülük, yaptığı duyuruda, E-satış sitesinden temin edilebilecvğini açıkladı.    

180 CİVARINDA İLİM ADAMI VE UZMANIN KATKISIYLA HAZIRLANDI

1426 madde başlığını içeren Temel İslam Ansiklopedisi, farklı alanlardan 180 civarında ilim adamı ve uzmanın katkısıyla hazırlandı. Hedef kitle gözetilerek madde hacimleri olabildiğince kısa tutuldu, maddeler 383 bilgilendirici çizim (infografik) ve -peygamberler ile hakkında fazla malumat bulunmayan bazı tarihî şahsiyetler dışında kalan- biyografi maddeleri için hazırlanan 353 kimlik kartı ile zenginleştirildi. Tüm Kitabevlerimizden ve E-satış sitemizden temin edebilirsiniz.