Abdurrahman ZEYNAL


AFORİZMA ... KENDİNİ BİR ŞEY ZANNEDEN AYDINLARIN KELİMESİ!

Son yıllarda kendini aydın görenlerin en çok kullandığı kelimelerden biri.. Türk Dil Kurumuna göre Türkçesi; "özdeyiş" veya "özlü söz'e karşılık gelen Fransızca veya Yunanca kökenli Aforizma kelimesidir. Geniş olarak açıklamak gerekirse kim tarafından söylendiği bilinen kısa ve özlü sözler olarak dile getirmek daha doğru olabilir...


Ancak yazar çizer takımı biraz entel görünmek için gündelik hayatta düşünceleri kuvvetlendirmek ve daha inandırıcı hale getirmek için Aforizma kelimesini çokça kullanma yolunu tercih etmektedir. Bazen tek bir cümleden bazen ise birden fazla cümleden meydana gelen özlü sözler şeklinde ifade etmek mümkün.

Önemli bir duygu ve düşünceyi ya da görüşleri kısa ve özlü şekilde anlatan bir sözcüktür.

Aslında bizim yerli kültürümüzde ata sözleri, deyimlerimiz var. Bunlar anonimleştiği için aforizma olarak gösterilmemesine karşılık pek çok devlet adamı, yazar, münevverlerimize ait çok sayıda özlü sözlerimiz var.

O halde aforizma yerine "özlü söz", "özdeyiş'i kullanmak daha doğru olmaz mı?