Abdurrahman ZEYNAL


BİR HİKAYE: SAAT DURDU

Ova köylerinde zengin birinin yanına uzak köylerden bir çocuk getirilir. Zengin adam çocuğa sahip çıkar evladı eder.


Yıllar geçer... Zengin adam ölür. Serveti bu çocuğa kalır. Yıllar içinde çocuk büyür. Artık Beydir. Adı Bayram olan bu zat aslında akıldan fikirden yoksun birisidir. Lakin parası çoktur. Her yaptığına köylüler anlam vermektedir.

Bayram Beyin bir de köstekli saati vardır. Zamanları buna bakar söyler, toplum içinde saatini çıkarır bakar.Yani gösteriş yapar.

Yıllar içinde saati arıza vermeye başlar. Aklınca sallar... Ayar düğmesiyle oynar.. Saat çalışmaya başlar...

Bir gün evde otururken hanımına saatin bazen durduğunu söyler.

O güne kadar köydeki herkes beyi akıllı, fikirli ilan etmiştir. Hanımına tam gün doğmuş beyinin aslında akıldan yoksun olduğunu gösterme fırsatı doğmuştur.

Hanımı: "Bey saatine şu makine yağından dökersen çalışır. Böylece durmasını önlemiş olursun der".

Bayram Bey fırsat bu fırsat çözümde bulduğuna göre hemen makine yağını alır ve saatine döker. Döker ama saat artık hiç çalışmaz olur.

Bayram Bey duruma üzülür ve hanımına dönerek;

"Hanım hani çalışacaktı" der

Hanımı beyine dönerek "bey hiç saate makine yağı dökülür mü? Ben seni denedim. Hani herkes seni akıllı biliyordu ya... Bir ders vereyim dedim..."

Evet Hanımı Bayram beye ders vermiştir ama miras kalan köstekli saatte artık çalışmaz olmuştur....