Abdurrahman ZEYNAL


KEREM İLE KURU KAFA ATIŞMASI

Kerem ile Aslı hikayesini duymuşsunuzdur.. Kerem bir Han oğludur. İstikbali parlaktır. Aslı Bir Keşiş kızıdır. İsfahan'da doğarlar. Büyürler. Günü gelince birbirlerine sevdalanırlar. Ancak Keşiş kızını Kerem vermek istemez. Bir gece göç ederler.. Artık çileli bir hayat, tükenmeyen yol ve sarsılmaz bir aş hikayesi doğar.


 

İsfahan, Şiraz, Tebriz, Gence, Tiflis, Kars, Van, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kayseri'de alevler içinde biter hikaye....

Kerem Can arkadaşı, yol arkadaşı Sofu ile o şehir senin bu şehir benim der yollara düşerler. Kerem Hak aşığıdır. Bade içmiştir. Sazı da sözü de ona uygundur. Onun için kimle konuşsa canlı cansız Kerem'e cevap verirler. İşte böyle bir olayda "Kuru Kafaya" rastlayınca meydan gelir.

Kerem ile Sofu Erzurum'dan Erzincan'a doğru giderken yolun kenarında suların aşındırmasıyla bir "Kuru Kafa" ortaya çıkmıştır. Kerem bunu görünce sazını taşıyan can arkadaşı Sofuya şu sazımı ver Kuru Kafaya bir şeyler söyleyeyim der.

Kerem sazı eline alır görelim ne der?

Bir sual sorayım haber ver bana

Sende bu dünyada var mıydın kafa?

Kaç zamandan beri burda yatarsın

Bu dünyada ölmem der miydin kafa?

Kafa aniden cevap verir;

Dinle şimdi başa gelen halleri

Bir zaman dünyada bende var idim

Hem de bir han ülkesinin başıydım

Cümle yoksullara aşikâr idim.

Aldı Kerem:

Bakmaz mısın anlındaki yazıya

Toprak dolmuş kulağına ağzına

Hiç uydun mu kör şeytanın sözüne

Helâl diye haram yer miydin kafa?

Aldı Kafa:

Bilmez idim ben malımın hesabın

Bilmez idim hiç ahiret azabın

Vadesinde içtim ecel şarabın

Ölmeseydim kör şeytana uyardım.

Aldı Kerem:

Kafa şu dünyada acep mert miydin

Koyun muydun, kuzu muydun, kurt muydun

Yedirmez içirmez bir nıhıs mıydın?

Yoksa aksakallı pir miydin kafa?

Aldı Kafa:

Ata biner, yay tutar, ok da atardım

Lokman gibi hastalara yeterdim

Güzellerin gözlerinde tüterdim

Öldüğümde yaşlı bir halde idim.

Atışma bitmiş, Sofu bir çukur eşmiş, Kuru Kafayı toprağa gömmüş ve göz yaşlarıyla tekrar Aslının peşine düşmüşlerdi.

3/12/2021 ERZURUM