Süleyman ÜREK


MEDENİYET VE ESTETİK


 

Medeniyet kavramının dünyada tam anlamıyla vücut bulduğu ve akıllara kazındığı dönem, Yesrib şehrinin Müslümanlar tarafından fethedilip Medine olarak isimlendirilmesiyle olmuştur. Türklerin, İslamiyet´le tanışmasının akabinde İslam felsefesi ve Türk töresinin bir araya gelmesi, tabiri caizse taşın gediğe oturduğu dönemdir. Türk İslam alimlerinin yapmış olduğu isabetli çalışmalar ve dönemin devlet adamlarının doğru şekilde yönlendirilmeleri önceleri Anadolu´nun kapılarını sonuna kadar aralamış sonrasında İstanbul´un fethi ile taçlanmış ve Viyana önlerine kadar Türk İslam kültürünün ulaşmasına vesile olmuştur.

Türklerin bu kadar geniş bir coğrafyaya istikrarlı bir şekilde hükmetmesinin ardında matematiğin, edebiyat ve felsefeyle birleşmesi, realitenin, metafizikle birleşmesi sonucu ile olmuştur. İstanbul´u birçok hükümdar fethetmek istemiştir ancak Fatih Sultan Mehmet Han´a nasip olmuştur. Birincisi peygamber müjdesidir yani İslam kültürünün padişah şuurunda yer etmesi ve Ayasofya gibi bir mabedin Fatih´in rüyası olmasıdır. Diğeri ise realiteyle mühendislik harikası eserler verilmesi sonucu, Bizans ordusunun bozguna uğratılmasıdır. Felsefe ve matematik bilen ayrıca dinin hassasiyetleri ile ölçüsünü belirleyen Sultan Mehmet, Fatih olmuştur.

Fatih, İstanbul´un fethini gerçekleştirdikten sonra ilk olarak Bizans İmparatorluğunun tutsak ettiği bilim adamlarını serbest bırakmış ve dilediği dini, fikri dilediği yerde yaşayabilecekleri özgürlük alanı açmıştır. Bu bilim adamları İtalya´ya giderek Rönesans´ı başlatmışlardır. Fatih, rüyası olan Ayasofya´yı kendi namına alarak, ki kılıç hakkıdır, vakfiyesini düzenletip İslam´ın hizmetine sunmuştur. Ayasofya Camii´ndeki mozaiklerin ve çeşitli kilise motiflerinin günümüze kadar ulaşmasında Fatih´in Türk İslam kültürü ile yetişmiş olmasının payı vardır. Müslümanların Ayasofya´da ibadet ettiği dönemlerde bu mozaiklerin üzerine incecik bir sıva çekilmiş ve diğer görseller perde ve levhalarla kapatılarak adeta insanlığa sanat nasıl korunur dersi verilmiştir. Görüyoruz ki İslam öğretisinde hoşgörü bir kez daha tecelli etmiştir.

Şimdi sormak istiyorum?

Bilim ve sanatı bu kadar naif şekilde yaşayan Türk İslam Medeniyetinin Ayasofya Camii hakkı değil midir? Ve yine bu mukaddes yapıyı bir beton yığınından sıyırıp yeniden insanlık mirasına katan bizim medeniyetimiz değil midir? İşte estetik burada gizlidir. Ayasofya, Anadolu irfanının tırnakları ile kazıyarak tahsil ettiği ilmin diplomasıdır. Her şey biryana bu bahtiyar millet Ayasofya´nın en sadık emanetçisi olmuştur. Dolayısıyla Ayasofya Camii´nin ibadete açılmasında hukuksal olarak herhangi bir mani yoktur. Vakfiye durumu bellidir. İstanbul´un fethinden itibaren Cumhuriyet dönemine kadar ( 1 ŞUBAT 1935) ibadethane görevine devam etmiştir. Zilyetliği Müslümanlarda olan bir mabede herhangi bir gerekçe gösterilmeden müsadere uygulanması da ayrıca bir hukuksuzluk meydana getirmemiş midir?   Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti devletine sanat veya hukuk dersi vermeye çalışanlar; tarihlerini tarafsızca okuduklarında nasıl hukuku ve sanatı çiğnediklerini, estetiği alaşağı ettiklerini göreceklerdir.

Türk İslam medeniyeti dünyaya birçok eser kazandırmıştır. Bunlardan birisi de Ayasofya Camii´dir. Ve bu kutlu mabette ibadet etmek Müslümanların en tabii hakkıdır.

Millet olarak Süleymaniye´de kıyama durduk, Ayasofya´da secde edeceğiz inşallah.

Esenlik diliyorum.