Nazan YAŞARBAŞ


Otizmde fark edilen ilk belirtiler

Otizmin başlıca belirtilerini bugün siz değerli okurlarım için sıraladım..


 

Otizmin başlıca belirtilerini buguü-n siz değerli okurlarım için sıraladım..

• Göz kontağı kurmaktan kaçınmak veya hiç kurmamak, erken çocukluk döneminde çevreleri ile ilgilenmemek, yardım istemek için yetişkine yönelmemek,

• Çocukların adına tepki vermemesi, duymuyormuş gibi davranması

• Oyun oynamayı bilmemek ve oyuncaklarını farklı amaçlar için kullanmak (arabasının tekerlerini çevirmek, bebeklerin kollarını ve saçlarını sallamak...)

• Seslenildiğinde duymuyor gibi yapmak, ilgilenmemek,

• Parmağı ile işaret etme davranışının olmaması,

• Akranları ile ilgilenmemek, iletişim ve oyun kurmamak, taklit etme becerilerinin olmaması ya da bunu yapmayı tercih etmemesi,

• Gözlerin dalıp gitmesi,

• Konuşarak kendini ifade edememe ve dil gelişiminde akranlarından gerilik olması,

• Rutinlerinin bozulmasına şiddetle karşı olma, hep aynı şeyleri yapmak isteme,

• Takıntıların olması, aynı motor hareketleri sürekli ve düzenli olarak yapması,

• Sallanmak, kanat çırpmak, döndürmek, zıplamak gibi sürekli ve rutin hareketlerin olması,

• Acıyı, sıcağı, soğuğu ve diğer duyusal uyaranları hissetmemek ya da normalden çok hissederek uyaranlara aşırı tepkili olmak olarak sıralanabilir.

• Başını vurarak kendini ifade etme, aşırı öfkelenme, kendini ve nesneleri ısırma gibi davranışlar gözlenebilir.