Siyaset 17.02.2016 19:50:00 0

AYDEMİR TKDK SÜRECİNİ YORUMLADI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe komisyonu´nda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi üzerinde değerlendirme yaptı.

AYDEMİR TKDK SÜRECİNİ YORUMLADI
- AYDEMİR: ?TKDK TARIMDA REFORMUN ADIDIR´
- AYDEMİR: ?ADRESİMİZ YENİ TÜRKİYE´DİR´

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe komisyonu´nda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi üzerinde değerlendirme yaptı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu özelinde bir konuşma yapan Aydemir, AK Parti Tarım Politikalarını paylaştı, TKDK´nın tarımda bir reformun ifadesi olduğunu kaydetti.
AYDEMİR PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA KONUŞTU
Türkiye´de 2002´den bugüne, sosyal hayatta olduğu gibi, ekonominin de hemen her alanında bir atılım süreci yaşadığı, bunun sağlıktan eğitime, spordan turizme kadar bir vizyon yaklaşımı olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ? Sahip olduğumuz sosyal ve ekonomik temellerden hareketle, benimsediğimiz değerler bütünü içinde 2023´e yürüyoruz. Menzilimiz yeni Türkiye´dir. Bu yürüyüşe önderlik edenleri, destek verenleri şükranla yad ediyorum.´ dedi.
AYDEMİR´DEN TKDK DEĞERLENDİRMESİ
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun fonksiyonu üzerine bir değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, ?Küresel boyutta kaydedilen ekonomik gelişmeler, hızla yenilenen bilgi teknolojisi ve tüm bunların geliştirdiği sosyal talepler bir değişim ve dönüşüm sürecini zorunlu kılmıştır. Bu, gerçekten, hareket eden AK PARTİ iktidarları ?önce insan? temelli bir yaklaşımla hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik reformları hayata geçirmiş, siyasi tarihimizde örneği zor gösterilebilecek, çözüm odaklı, vizyoner bir yaklaşım sergilenmiştir. Bunun en bariz örneklerinden birisi de tarım alanındaki değişim ve dönüşüm sürecidir. Hem konjonktürel gelişmeleri göz önüne alan ve hem de dünya gerçekleri ile ülke gerçeklerini bağdaştıran bir süreç. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu anlayışın çağdaş ve güzide bir eseridir. Türkiye tarım ekonomisine yeni bir ufuk kazandıran ve bu alanda yeni bir çığırın ifadesi olan, kırsal kesime rasyonel bir kurumsal yaklaşımı ifade eden TKDK yapılanmasının anlaşılması, 2002 öncesinin hatırlanmasıyla mümkündür.? diye konuştu.
GEÇMİŞ İKTİDARLARIN KIRSAL YAKLAŞIMI
AK Parti iktidarları öncesinde tarım kesimine karşı ilgisiz kalındığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ?2002 öncesine kadar, özellikle siyaset bazında bir istismar alanı olarak yaklaşılan kırsal kesim, yıllarca sorunlarıyla baş başa bırakılmış ve kaderine terk edilmiştir. ?Şehirlinin efendisi? vurgusuyla berceste bir tarife mazhar olmasına rağmen köylümüz, çiftçimiz, besicimiz yalnız bırakılmış, kırsal alan bir sorunlar adresi olarak telakki edilmiştir. Bu durum edebiyatımıza da yansımış, çaresizlik ve yoksulluğun tema kaynağı kırsal alan olmuştur. Çocukluk yıllarımızda bize belletilen ?Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de, gelmesek de, o köy bizim köyümüzdür.? terennümlerini hatırlayacaksınız, o dönemlerde kurgulanan ve öğretilen çaresizliği. Kırsalın 2002 öncesindeki hâli, konumu ve özeti budur. ?ifadelerini kullandı.
2002 ÖNCESİ TARIM POLİTİKALARI
2002 öncesi tarım politikalarına da değinen Milletvekili Aydemir, ?Geçmişte kırsal kesimin yaşam şartları tabiatın merhametine terk edilmiş, refah düzeyi hiç sorgulanmamış, yalnızca pastoral ve romantik çerçeveden bakılmıştır. Geçmişte maruz kaldığı bir diğer yanlış yaklaşım da merkezden yapılan planlamalar ve dayatılan öngörüler olmuştur. Tarım kesimine, kırsala yerinde tespitler esirgenmiş, ihtiyaç ve beklentiler Ankara merkezli bir anlayışla, yani merkezden taşraya bakışla kaydedilmiş, bu kesim, hayata geçirilmesi mümkün olmayan afaki plan ve projelerle değerlendirilmiştir.? dedi.
TOPTANCI BAKIŞ YANLIŞLIĞI
AK Parti iktidarları öncesinde tarım politikalarının merkezi bir anlayışla yürütüldüğü, iklim şartları, verimliliği aynı olmayan alanların bir tutularak, toptancı bir zihniyet güdüldüğüne işaret eden Milletvekili Aydemir, ? Tarımsal kaynak, potansiyel ve değerlerin dikkate alınmadığı bu süreçte, Çukurova ile Pasinler Ovası´na tek pencereden bakılmış, Aydın ile Ardahan çiftçisinin beklentileri, imkân ve fırsatları bir tutulmuştur. Karasaban kullanan çiftçi ile traktörle tarım yapan çiftçinin taleplerini aynileştiren bu süreç tarımda değerler kaybına yol açmış, bölgesel tarım kabiliyetleri körelmiş, destek ve hibelerde fırsat eşitsizliğine sebep olunmuştur. Günü birlik, palyatif bir üslupla kaydedilen tarım politikaları, verim ekonomisinin esas hâle gelmesini ve gelişmesini de engellemiştir. Tarım kesimi, merkezî politikalar işleten ve yalnızca eğitime odaklanmış tarım müdürlükleriyle yönlendirilmeye çalışılmıştır.? kaydını düştü.
AK PARTİ İLE GELEN AKSİYONER YAKLAŞIM
Aydemir, ?AK Parti iktidarlarıyla birlikte kırsal kesime bakış açısı değişmiş, yerinde ve zamanında hizmet üslubu benimsenerek, ülkenin tüm bölgelerini kapsayan akli bir yapılanma dönemi başlamıştır. Bölgesel kalkınma bazında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da bu zihniyet ve değişiminin kurumsal bir ifadesidir. Tarım kesimi için aksiyoner bir yaklaşımın ürünüdür.? dedi.
TKDK İLE KAVUŞULAN TARIM VİZYONU
AK Parti iktidarlarınca hayata geçirilen TKDK yapılanmasını yorumlayan Milletvekili aydemir, ?TKDK, Etten süte, meyveden sebzeciliğe kadar tarımın her alanında hem vizyon çizen ve hem de desteklerle kırsal kesimde verimliliği öne çıkaran bir yapılanmadır. Kırsal kesime samimi ve yürekli bir yaklaşımın eseri, bilgi çağıyla bütünleşen bir ekonomi üslubudur. Daha belirgin bir ifadeyle, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye tarımında yeni ve çağdaş bir ufuktur. TKDK yapılanmasıyla birlikte kısa adı IPARD olan, AB´nin aday ve potansiyel aday ülkelerine yönelik uyguladığı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni hayata geçirilmiş, çiftçimiz, besicimiz her alanda yeni bir destek imkânına kavuşturulmuştur. Bu bileşen çerçevesinde proje çağrıları yapılarak, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye yönelik yatırımların artışı sağlanmıştır. Hibe destekleri artık bir elitin, bir seçkinin yararlanma alanı olmaktan çıkarılmış, kırsalda üretime odaklanan herkes ve her kesimin yararlanmasına imkân tanınmıştır. ? diye konuştu.
PROJE ÜRETİMİ VURGUSU
TKDK ile kaydedilen en önemli gelişmenin proje üretimi olduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, ?2007´de kurulan, tarım kesimine yeni bir heyecan kazandıran, üretim azim ve şevkini artıran bu kurum, bilgi teknolojisinin kırsalın her alanına taşınması sürecini de başlatmış, proje üretimi teşvik edilerek tarımsal yatırımların önü açılmıştır. TKDK, öncelik ve özellikle proje seferberliğine öncü olmuştur. ?dedi.
TARIMDA ÇAĞDAŞ DÖNÜŞÜM
?Bu yapılanmanın kazandırdığı yeni bir ufuk da, tarım alanında sivil inisiyatifin değer ve güç kazanması, bu alanda faaliyet veren sivil toplum örgütlerinin vizyoner hâle getirilmesidir.´ Tanımlamasını yapan Milletvekili Aydemir, TKDK ile başlayan süreç,Tarım alanında bir beyin fırtınası estirilmesi sürecidir. TKDK, kırsalda kaydedilen ekonomik faaliyetlerde yeniden uyanış ve dirilişin adı olmuştur. Bugünkü söylemle, kırsaldaki sıradanlığı farkındalığa dönüştüren bir adım ve atılımdır. Dahası, 2002 öncesine kadar kaderine terk edilmiş, sorunlarıyla baş başa bırakılmış, umutsuzluk ufku çizilmiş, kırsal kesime sahip çıkmak adına tarihî bir yaklaşımdır. TKDK´nın kendisini tarif eden kaydıyla, ?bu çağdaş örgü ve yapılaşma, yerel dinamiklerimizin hayata geçirilmesi, işletmelerin kurumsallaşması, istihdamın artırılması ve diğer sektörlerle birlikte çarpan etkisi oluşturacak yatırımlara yoğunlaşma´ vurgusudur.? değerlendirmesini yaptı.
HEDEF 2023?
Türkiye´nin, AK Parti iktidarlarının öncü olduğu çağdaş değişim ve dönüşüm seferberliği, sosyal ve ekonomik alanda gerçekleştirdiği reformlar, ezber bozan yaptırım ve yatırımlar bir zihnî yenilenmeyle 2023 yolunda kararlı ve emin bir şekilde ilerlemekte olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, konuşmasının son bölümünde, ?Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçe görüşmelerini vesile kılarak, yeni Türkiye sürecine önderlik eden, ülkeyi her alanda küresel bir güç konumuna taşıma yolunda emek veren, çağdaş yatırım ve eserlerle insana sevgi ve saygıyı kaydeden, devlet-millet dayanışma ve kaynaşması yolunda kararlılık gösteren AK Parti iktidarlarına şükranlarımı sunuyorum.
Bulunduğu her vazifeden büyük bir başarıyla çıkan Sayın Bakanımızın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında da başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Hem 2 genç insanla beraber, hem Bakan Yardımcımız hem Değerli Müsteşarımızın da bu süreçte çok başarılı olacağını kayda geçiyor, bütçemizin milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.? dedi.