Orhan BOZKURT


SAYIŞTAY RAPORLARINDAN ÇARPICI GERÇEKLE

Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetleyen Sayıştay raporları açıklandı.


Sayıştay'ın denetlediği ve aralarında bakanlıklar, belediyeler ve üniversitelerin de 
olduğu 315 kamu kurumunun hazırladığı raporlarla ilgili çarpıcı gerçekler ortaya 
çıktı.


Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’nda yapılan çalışmalara ve elde edilen 
verilerin genel analizine yer veren Sayıştay dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Toplamda 315 kamu kururmunun faaliyet raporu değerlendirmeleri ve denetim 
sonuçları neticesinde hazırlanan rapora göre, 206 kamu idaresinin faaliyet 
raporunda temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilmemesi 
dikkat çekti.

Yapılan inceleme sonucunda 138 kamu idaresinin yardım yapılan birlik, kurum ve 
kuruluşlara ilişkin bilgilerede  idare faaliyet raporunda yer vermedi.

Kamu idarelerinden 144'ünün tüm varlık ve yükümlülüklerini faaliyet raporlarında 
açıklamadığı anlaşıldı.

Sayıştay, aralarında bakanlık ve belediyelerin de olduğu kamu kuruluşlarının 
verileri saklamasını “Bu durum, faaliyet raporlarıyla amaçlanan mali bilgiye 
yönelik kamuya hesap verme sorumluluğunun tam olarak yerine getirilmesini 
engellemektedir. Faaliyet raporlarının stratejik yönetim süreci ve hesap 
verebilirliğe temel olacak bir nitelik taşıyabilmesi için, bu raporların kurumların 
mali tablolarını içermesi gerekmektedir” ifadesi ile değerlendirdi.

Sayıştay’ın açıkladığı raporlarda  diğer tespitleri ise şöyle:

* Faaliyet raporu hazırlayan kamu idarelerinden 215'i bütçe hedef ve 
gerçekleşmeleri arasında meydana gelen sapmaların nedenleri hakkında açıklama 
yapmadı.

* 70 kamu idaresi bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin dışında idarenin kullanımına 
tahsis edilen özel ödenek, dış proje kredisi veya bağış ve yardım gibi kaynakları 
faaliyet raporunda göstermedi.

* Kamu idarelerinin 17'si, yasal zorunluluk olmasına rağmen faaliyet raporunu 
yayımlamadı.


Ülke genelinde durum bu ise Erzurum'da üniversiteler ve belediyelerimizde durum 
ne?

Bir sonraki yazımızın konusu daişte bu raporlar doğrultusunda Erzurum olacak.

Bir sonraki yazımızda buluşmak üzere...