Abdurrahman ZEYNAL


105 YIL SONRA 19 MAYIS

105 YIL SONRA 19 MAYIS


Su akar, rüzgâr eser, yağmur, dolu ve kar yağar... Lakin tarihin akışı durmaz değişir.
Değişimin olduğu bu zaman diliminde Doktor yok.. İlaç yok.. Hasta çok. Tifo, tifüs, kolera, verem kol geziyor.
İşte 19 Mayıs 1919 yılı böyle bir zaman, mekân ve tarih diliminin ortaya çıkardığı gerçek.
Peki, Türk Milleti bu gerçeğe uzanan yolda ne durumdaydı? Asıl merak edilecek, sorulacak sorular burada gizli.! Bu soruların cevabı vermeden 19 Mayıs anlaşılamaz.....!
Osmanlı Devleti; 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşıyla çok ağır yara almış....Üretemeyen, sanayi devrimini yakalayamamış, hala ilkel tarım ve ziraat işlerine mahkum olmuş....
Yeni yeni açılan İptidai, Rüştiye, İdadi, Darülmuallim, Darul Fünun mektepleri.....
Verimli olmaktan çıkmış, akarlarını kaybetmiş bir medreseler geleneği... Yer yer isyanların odağı.. 
Derken Birinci, ikinci meşrutiyet olayları... Yetmezmiş gibi, depremler, hastalıklar ve Yunan Savaşı..
Balkan bozgunu... Altı ayda 182.000 Kilometrekarelik Balkanları kaybedişimiz. 
Balkanlardan milyonlarca insan yerinden yurdundan çıkarılmış, sürülmüş, öldürülmüş, insan toplulukları… 
İstanbul'da yatacak yer yok.. Yiyecek zor bulunuyor... Doktor, ilaç hak getire....!
Duyunu Umumiye Deli Dumrul olmuş, geçenden bir geçmeyenden iki vergi alıyor. 
Orduda 1400 paşa, general emekli edilmiş.. Orduda paşa kalmamış. Alman Generaller orduyu sevk ve idare ediyor.
Derken Birinci Dünya Savaşı. Yedi Cephede 3.000.000 Mehmet kahramanca savaşıyor. 
Elde avuçta bir şey kalmamış. Allahu Ekber, Yemen, Süveyş, Irak, Galiçya ve Çanakkale'de Mehmetler destan yazmış..
Almanlar mağlup sayılınca Osmanlı da mağlup sayılır.....
30 Ekim 1918. Mondros Ateşkes Anlaşması. Ocağımıza incir dikmiş. 1., 7., ve 24 madde ile tüm Osmanlı topraklarını işgale açık hale getirdi.
İstanbul işgal edilmiş, Sinop'tan Batum'a kadar bölgede Pontus’ular Müslüman Türk kanı dökmek, sürmek, öldürmekle meşguller......
Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Van ve mücavir iller Ermeni çetelerince yağmalanıyor, Müslüman Türk katliamı tam gaz devam etmekte.
İtalyanlar Antalya ve havalisini, Yunanlılar İzmir'i ve Batı Trakya'yı, Fransızlar Adana, Mersin, Maraş Antep'i işgal etmiş...
İngilizler Kerkük, Musul, Hakkari civarını işgal etmiş... Türk milleti boğulmak üzeredir.
Rum, Ermeni, Fransız, Amerikan, İngiliz misyoner okulları terörist yetiştirmekte, millet perişan, sahipsiz bir kurtarıcıyı beklemektedir.
Padişah ve etrafı İngiliz ve Fransız kuklası olmuş, bir şeyler yapamamakta... Adeta esir edilmiş. 
Trakya’da, Anadolu’da kurulmakta olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri işgallere karşı örgütlemekte İstanbul'da Halide Edip Sultan Ahmet Meydanında gerçeği dünyaya ilan etmekte...!
Murat Paşa Camiinde toplanan Erzurumlu kadınlar Muallim Zeliha Faika Hanım önderliğinde başlayan işgalleri protesto eder... Miting düzenler.. Türkün esir edilemeyeceğini dünyaya haykırır...
Tüm bu acı olaylar sonucunda Türk Milleti yok edilmek üzereyken Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a bir Güneş gibi çıkar.. Türkün esir edilemeyeceğini dünyaya ilan eder...!
19 Mayıs bu gerçeğin dünyaya kabul ettirmenin başlangıç günü...!
Boğulmaya, yok edilmeye karar verilmiş Türk Milletinin 105 yıl sonra bu yaşananları anlamak istemeyen bir kısım bedbahtlar, bu acı tabloyu görmek istememekte, bu nedenle "Türkün Ateşle İmtihanını" öğrenmek dahi istemektedirler.
İnanıyorum ki, görmek, duymak istemeseler bir gün Atatürk ve arkadaşlarının Samsuna çıkışını anlayacak ve bir hakkı teslim edecekler...!
Vesselam.